Maailma kõrbestumise atlas (World Atlas of Desertification) – põhjalik ja ülevaatlik materjal selle kohta, mis meil maailmas inimmõju tagajärjel toimub nii taimkatte, vee kui mullaga ja kõiksuguste arendustega, mida inimesed teevad. Koduleheküljelt on leitav interaktiivne kaart, kus saab iga riigi kohta andmeid lähemalt vaadata. https://wad.jrc.ec.europa.eu

Read the Full version (1.2GB) – Maailma kõrbestumise atlas – allalaetav tervikteos (248 lk)